หลักการในการคัดเลือก ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา ที่ HR ควรรู้

ต้องขอแสดงความยินดีไว้ที่นี้เลยว่าผู้ประกอบ บางคนอาจจะผ่านเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากรูปแบบการคัดเลือก ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา การได้พบเพชรแท้ในตลาดแรงงานเข้าให้แล้ว ผลที่เกิดจากการกระทำของเราในเหตุการณ์นั้น ๆ แต่ถ้ายังไม่เจออีก ทั้งบริษัทของผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้รีบร้อนมากนัก การกระทำของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ก็ขอแนะนำให้ค่อยๆ เสาะหา พนักงานที่มีคุณสมบัติครบครันดังที่กล่าวไว้ไปก่อน มุ่งเน้นการเจาะลึกถึงพฤติกรรมในอดีตที่เคยเกิดขึ้น เพราะทุกๆ ปีก็จะมีเด็กที่จบใหม่หรือพนักงานที่ลาออกจากบริษัทเดิมและพร้อม ผู้ถูกสัมภาษณ์งานบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทน เข้าสู่ระบบการทำงานในตลาดแรงงานหลายแสนคน เข้าไปคลุกคลีและทำงานกับกลุ่มที่จะต้องทำงานด้วยจริง ๆ ผู้ประกอบการจึงมีโอกาสที่จะคัดเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับบริษัทได้

ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือก ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา เข้าทำงานกับองค์กร

1. บทบาททางสังคม ผู้ประกอบการก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะอาจพบปัญหาเรื่องอคติส่วนบุคคลตาม มาในภายหลัง

        สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครงานคนนั้นไม่มีความสามารถ การจ้าง ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา ผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ มาทำงานในตำแหน่งที่บริษัทกำลังเปิดรับอยู่ ทักษะการนำเสนอการสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพในการนำเสนอ มีโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเวลาในการสอนงานมากนัก บางตำแหน่งอาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมติด้านการนำเสนอ แต่ค่าจ้างอาจสูงเนื่องจากผู้สมัครงานย่อมมีอำนาจในการต่อรองเงินเดือนสูงตามประสบการณ์ ไม่สามารถเสแสร้งได้นานและนิสัยที่แท้จริงของเราจะปรากฏให้เห็น ทั้งที่งานบางตำแหน่งอาจไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่มีประสบการณ์ตรงเพราะสามารถเรียนรู้งานได้ ตรงกันข้ามได้ไม่ยากไม่เหมือนอยู่ในห้องสัมภาษณ์งานที่เราเตรียมตัวมาอย่างดี

2. การสังเกตพฤติกรรม ว่าพนักงานที่เข้ามาฝึกงานใหม่นั้นสามารถปรับตัวเข้าหาพนักงานคนอื่นๆ ได้ดีขนาดไหน

        การจ้างนักศึกษาจบใหม่หรือคนไม่มีประสบการณ์การทำงาน ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา เลยทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสูง อีกทั้งตัวผู้สมัครเองยังไฟแรงพร้อมที่จะเรียนรู้งาน กรณีนี้หลายคนอาจบอกว่านิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ก็จะเสียเปรียบกว่าคนที่มีประสบการณ์การทำงานมานานแล้ว แต่บริษัทอาจต้องลงทุนในเรื่องของการฝึกอบรมและตัวผู้ทำงานเองอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการปรับตัวให้เข้าที่เข้าทาง แต่ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ก็มักจะมีเกณฑ์สำหรับคัดเลือกพนักงานที่แตกต่างกัน การจ้างคนที่เคยทำงานมาบ้าง แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนี้มาก่อน อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อให้ยุติธรรมและเหมาะสมให้มากที่สุด เพราะทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆ เลือกแต่คนที่มีติด้านความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบการรับรองและผู้ให้การรับรอง เพราะอย่างไรก็ตาม แจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ มิติด้านอื่นก็มีความสัมพันธ์กับงานบางประเภทเช่นกัน

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก หากผู้ที่มาสมัครงานกับทางบริษัทของผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

        ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงต่างก็มีข้อดีข้อด้อยของตัวเองที่ต่างกัน ผู้สมัครงาน ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานที่ทำจากสายหนึ่งมาทำอีกสายหนึ่งที่ตนสนใจอยู่มักไม่เรียกเงินเดือนสูงจนเกินไป ตลอดจนลำดับความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันด้วย สิ่งที่พวกเขาต้องการ คือโอกาสในการเรียนรู้งานเพื่อนำประสบการณ์ไปใช้สร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนเอง ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นแรกที่บริษัทจะทำความรู้จักกับผู้สมัครและประเมินคะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานหากมีโอกาสได้ทำ เพราะเป็นงานที่ตนเลือกแล้วว่าสนใจ เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมื่อเปลี่ยนมาทำงานในอีกสายงานหนึ่ง แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางอยู่บ้างแต่ก็สามารถปรับตัวได้เร็วในระดับหนึ่ง 

4. การแสดงบทบาทสมมติ แต่ทั้งนี้หากผู้ประกอบการใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงคำพูดจากพนักงานคนอื่นๆ ประกอบด้วย

        ถึงแม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เมื่อบริษัทตัดสินใจว่าจะจ้างคนที่มีประสบการณ์ไม่ตรงสายงานแล้วสิ่งที่ควรถามผู้สมัครในการสัมภาษณ์งาน ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา แต่ละแห่งต่างก็มีหลักในการคัดเลือกพนักงานที่แตกต่างกัน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด แต่เกณฑ์ใหญ่ๆ ตลอดจนลำดับความสำคัญของแต่ละเกณฑ์นั้นก็มักจะไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้โปรไฟล์ของนักศึกษาจบใหม่เหนือกว่าคู่แข่ง ผู้บริหารมากมายว่าจ้าง พนักงานใหม่โดยพิจารณาแต่เรื่องทักษะการทำงานเป็นหลัก หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วก็คือการได้รับรางวัลการันตีใดๆ บุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยจำนวนมากได้แยกแยะมิติพื้นฐาน จากสถาบันหรือการแข่งขันที่น่าเชื่อถือ คุณสมบัติเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานสูง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยการรันตีความสามารถของคุณได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

        เจ้าหน้าที่สรรหาที่ดีส่งผลให้ประสบความสำเร็จในงาน ซึ่งมักมีผลสืบเนื่องไปสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วย เชื่อในองค์กรของเขาและทำให้ผู้สมัครงานเชื่อในสิ่งเดียวกับเขา ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานเข้ามาทำงาน ช่างติดตั้งป้ายโฆษณา ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานลงไปได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่สรรหาส่วน หนึ่งชอบที่จะจูงใจผู้สมัครงานด้วยค่าตอบแทน การเปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ต้องย้อนกลับไปนับเริ่มต้นใหม่แทนที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อย ๆ แต่เจ้าหน้าที่สรรหาที่ดีสามารถเปลี่ยนใจผู้สมัครงานให้เห็นโอกาสที่จะได้ บางทีทำให้เกิดความเครียดและสุขภาพจิตเสื่อม จากการร่วมงานกับบริษัทได้ แม้จะยังไม่พูดเรื่องค่าตอบแทนใด ๆ